PRODUCTIE, HANDEL, BEZIT

 

Strafbaarheid

 

Het bezit van en de handel in drugs is in beginsel strafbaar. Dit geldt tevens voor het im- of exporteren van drugs en het produceren ervan. Wat onder drugs verstaan wordt, staat in de Opiumwet. Met name in de lijsten bij die wet. Lijst 1 vermeldt welke drugs als harddrugs aangemerkt wordt en in lijst is de softdrugs opgenomen.

 

Voor de opsporing en vervolging van personen die delicten uit de Opiumwet begaan, heeft het Openbaar Ministerie een zogenaamde aanwijzing opgesteld, met daarin beleid rondom opsporing en vervolging en bijzondere aandacht voor het gedoogbeleid.

Meer informatie over het gedoogbeleid vindt u op de site van de Rijksoverheid.

 

Sancties

 

Een handelen in strijd met de Opiumwet kan een overtreding of een misdrijf opleveren. Voor lichtere overtredingen wordt een boete opgelegd. Zie hiervoor de ‘boetebase’ van het Openbaar Ministerie.

 

In de Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, softdrugs en de Richtlijn voor strafvordering, harddrugs zijn de uitgangspunten van het Openbaar Ministerie opgenomen omtrent de zogenaamde OM-afdoening en/of het formuleren van een eis in een strafzaak.

Meer informatie of advies? 

Onze advocaten staan voor u klaar.

 

Stuur een e-mail naar

info@alcoholdrugsenrecht.nl

Stuur een Whatsapp-bericht

06 – 81 24 11 07

Vul ons contactformulier in en wij nemen contact met u op.

Maak een afspraak voor een gratis gesprek.

Klik hier voor onze diensten.