Privacy- en cookieverklaring

Algemeen
Alcoholdrugsenrecht.nl is een initiatief en de domeinnaam van de besloten vennootschap Tump B.V., statutair gevestigd te Den Haag en met het KvK-nummer 51940787 (hierna: ‘Tump B.V.’). Directeur-grootaandeelhouder van Tump B.V. is O. Diels, tevens directeur-grootaandeelhouder van de besloten vennootschap Diep Advocaten B.V. Tump B.V. is bereikbaar via info@alcoholdrugsenrecht.nl. Privacy en cookieverklaring.

Tump B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van via alcoholdrugsenrecht.nl verkregen persoonsgegevens en houdt zich daarbij aan de privacywetgeving. Over de wijze waarop wordt u met deze privacy- en cookieverklaring geïnformeerd. Op websites van derden waar (naar) alcoholdrugsenrecht.nl naar verwijst / verwezen wordt, is deze verklaring niet van toepassing. Tump B.V. staat er niet voor in dat derden conform de geldende privacywetgeving met uw persoonsgegevens omgaan.

Gebruik van persoonsgegevens
Via het contactformulier op alcoholdrugsenrecht.nl maar ook anderszins kunt u (persoons)gegevens achterlaten. De volgende gegevens worden door ons bewaard en gebruikt:
voor- en achternaam;
vestigings- of woonplaats;
telefoonnummer;
e-mailadres;
juridische hulpvraag en/of rechtsgebied;
IP-adres.

We gebruiken deze gegevens om:
te reageren op uw bericht aan alcoholdrugsenrecht.nl, en/of
zo nodig door te sturen naar de aan alcoholdrugsenrecht.nl deelnemende advocaten en juristen (hierna: ‘de deelnemende advoca(a)t(en) of jurist(en)’);
middels Google Analytics en/of Google Ads te analyseren hoe vaak en op welke manier alcoholdrugsenrecht.nl wordt bezocht en alcoholdrugsenrecht.nl veilig en bereikbaar te houden.
Tenzij u hier toestemming voor gegeven heeft of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen, zal Tump B.V. uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

Bewaartermijn
De hiervoor genoemde persoonsgegevens worden bewaard zolang dit voor de te leveren dienst nodig is, maar uiterlijk tot 2 jaar na de laatste activiteit.

Verstrekking aan derden
Wanneer dit in het licht van de doorverwijzing relevant is, worden uw persoonsgegevens aan de deelnemende advoca(a)t(en) of jurist(en)verstrekt. Tump B.V. kan geen garanties geven over de wijze van gegevensverwerking door de deelnemende advoca(a)t(en) of jurist(en)en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop uw persoonsgegevens door de deelnemende advoca(a)t(en) of jurist(en) worden verwerkt.

Zonder uw toestemming worden uw persoonsgegevens niet aan andere derden verstrekt, tenzij dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is of dit anderszins wettelijk verplicht of toegestaan is.

Cookies
Alcoholdrugsenrecht.nl maakt gebruik van functionele cookies. De cookies zijn strikt noodzakelijk voor de dienst en maken geen inbreuk op uw privacy.

Verder wordt gebruikgemaakt van Google Analytics. Hiermee worden algemene statistieken gegenereerd met gegevens over het gebruik van alcoholdrugsenrecht.nl door haar bezoekers.

Beveiliging
Teneinde misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen, neemt Tump B.V. passende beveiligingsmaatregelen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Via info@alcoholdrugsenrecht.nl kunt u ons verzoeken verstrekte persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of de verwijderen. Gaat het om persoonsgegevens die aan een cookie gekoppeld zijn, dan verzoeken we u een kopie van de cookie mee te sturen.
Voor uw rechten gericht op behoud van controle over uw persoonsgegevens, verwijzen we u naar https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens
Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vernemen we dit graag. Ook dit kan via info@alcoholdrugsenrecht.nl. Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Tump B.V. behoudt zich het recht voor deze privacy- en cookieverklaring te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op alcoholdrugsenrecht.nl gepubliceerd.

Toepasselijk recht
Op deze privacy- en cookieverklaring is Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen is de rechtbank Den Haag exclusief bevoegd.

Contactgegevens
Eventuele vragen over deze privacy- en cookieverklaring kunt richten aan info@alcoholdrugsenrecht.nl.