Alcoholwet

 

De Horecawet

 

In de Alcoholwet, die sinds 1 juli 2021 geldt en de Drank- en Horecawet vervangt, staan voorwaarden genoemd waaraan moet worden voldaan om bedrijfsmatig alcohol te mogen verstrekken.

 

Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen zwak-alcoholhoudende drank en sterke drank. Zwak-alcoholhoudende dranken zijn dranken met een alcoholpercentage van minder dan 15%. Sterke drank bevat 15% alcohol of meer. Voorbeelden van zwak-alcoholhoudende dranken zijn bier, wijn en mixdrankjes. Voorbeelden van sterke drank zijn jenever, whisky en rum.

 

Ook maakt de Alcoholwet onderscheid tussen het verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse (horeca) en het verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter plaatse (detailhandel, slijterij).

 

Onder meer is in de Alcoholwet bepaald:

  • de eisen waaraan een horeca-inrichting moet voldoen;

  • dat leidinggevenden van een horecabedrijf of slijterij ingeschreven moeten staan in het Register sociale hygiëne

  • dat prijsacties met meer dan 25% korting voor de detailhandel en slijterijen niet toegestaan is;

  • dat het strafbaar is voor een volwassene om alcoholhoudende drank te kopen, bijvoorbeeld in de horeca, en door te geven aan een minderjarige;

  • leeftijdscontrole bij “alcoholverkoop op afstand” en

  • het overgangsrecht.

Vergunningstelsel

 

Voor het verstrekken van alcoholhoudende dranken voor gebruik ter plaatse (horeca) en het verstrekken van sterke drank voor gebruik elders dan ter plaatse (detailhandel en slijterij) is op grond van de Alcoholwet een vergunning verplicht.

 

De burgemeester van de gemeente waar het bedrijf is gevestigd verleent de vergunning op aanvraag, onder voorbehoud dat aan alle voorwaarden is voldaan. Van deze vergunningplicht kan de burgemeester ontheffing verlenen, bijvoorbeeld voor een evenement. Ook kan op grond van een gemeentelijke verordening vrijstelling of ontheffing worden verleend om buiten de reguliere openingstijden betaalde proeverijen in slijtlokalen te houden.

 

Voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter plaatse is geen vergunning nodig.

NIX18

 

Een van de belangrijkste wettelijke regels is dat er geen alcoholhoudende drank mag worden verstrekt aan minderjarigen.

 

Degene die alcohol verkoopt wordt geacht de leeftijd op het moment van verstrekking te controleren. Deze controle blijft alleen achterwege als iemand ‘onmiskenbaar’ de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. In alle andere gevallen moet de leeftijd worden vastgesteld aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. Dit geldt zowel voor de verkoop van alcohol in de horeca en in de winkel als bij de online verkoop van alcohol.

 

Het verstrekken van alcohol aan personen jonger dan 18 jaar is strafbaar, maar ook de minderjarigen zelf zijn strafbaar wanneer zij in de publieke ruimte in het bezit van alcohol zijn. Ook volwassenen die alcohol bestellen en doorgeven aan minderjarigen zijn strafbaar. Zowel de volwassene als de minderjarige kan een boete opgelegd krijgen.

Online verkoop

 

Voor het online verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank (bier en wijn) is geen vergunning nodig, maar voor het online verstrekken van sterke drank wel. Het is alleen mogelijk om een slijterijvergunning aan te vragen als er tevens een in een winkelpand gevestigde slijterij is. Alleen dan kan sterke drank ook online worden verkocht.

 

Bovendien mogen online bestellingen van sterk alcoholhoudende dragen (en overige producten die tot het slijtersbedrijf behoren) alleen worden verkocht via een website die geen andere producten aanbiedt. Dit betekent onder meer dat supermarkten geen sterk alcoholhoudende dranken via hun eigen website mogen verkopen.

 

De Alcoholwet bepaalt verder dat alcoholhoudende drank alleen online verkocht mag worden wanneer een leeftijdsverificatiesysteem gebruikt wordt waarmee vastgesteld wordt of de koper 18 jaar of ouder is.  Bedrijven die driemaal in twaalf maanden regels ten aanzien van de minimale leeftijd overtreden hebben, kan de bevoegdheid om alcohol te verkopen worden ontzegd.

 

Toezicht

 

Handhavers van de gemeente houden toezicht op de naleving van de wet.

 

Bij een geconstateerde overtreding kan de burgemeester een boete opleggen. Deze bedragen kunnen flink oplopen. Het kan zinvol zijn hier bezwaar tegen te maken.

Meer informatie of advies? Onze juristen staan voor u klaar.

 

Stuur een e-mail naar

info@alcoholdrugsenrecht.nl

Stuur een Whatsapp-bericht

06-81 24 11 07

Vul ons contactformulier in en wij nemen contact met u op.

Maak een afspraak voor een gratis gesprek.

Klik hier voor onze diensten.