Bestuursrecht

ALCOHOLWET

De Alcoholwet bevat regels omtrent verantwoorde verstrekking van alcohol. In de wet staan de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om bedrijfsmatig alcohol te mogen verstrekken.

HORECA- EN SLIJTERIJVERGUNNING

Om in aanmerking te komen voor een horeca- of slijterijvergunning moet aan verschillende voorwaarden zijn voldaan. Iedere gemeente stelt daarbij eigen eisen.

CONFLICT MET DE GEMEENTE?

Heeft u een boete gekregen of is uw horecavergunning ingetrokken wegens overtreding van de Alcoholwet? U kunt hier bezwaar tegen maken.

WIE KAN MIJ HELPEN?

Voor juridisch advies KH Legal Advice voor u klaar.

Voor gecertificeerde alcohol- en drugscontroles verwijzen wij u naar Alcohol Security