ER WAS EEN INCIDENT

 

Was u tijdens werktijd of binnen de werksfeer onder invloed van alcohol en/of drugs? Dit kan arbeidsrechtelijke gevolgen hebben.

 

 

Alcohol- en drugsprotocol

 

Op welke wijze uw werkgever bij alcohol- en/of drugsgebruik handelt en welke arbeidsrechtelijke sancties uw werkgever in welke situaties tot zijn beschikking heeft, kan beschreven staan in bijvoorbeeld een alcohol- en drugsprotocol.

 

Heeft een incident met alcohol en/of drugs plaatsgevonden, dan is het goed na te gaan of en zo ja, welke regels uw werkgever hierover opgesteld heeft.

 

Heeft  uw werkgever het (arbeidsrechtelijk) beleid omtrent alcohol- en/of drugsgebruik niet beschreven, dan betekent dit overigens niet dat uw werkgever geen arbeidsrechtelijke sancties kan en soms moet toepassen.

 

Ga het gesprek aan

 

Bent u door uw werkgever aangesproken op incidenteel alcohol- en/of drugsgebruik? Ga hierover met uw werkgever in gesprek en ga dit gesprek open in.

 

Uw medewerking en bereidheid het incident te bespreken en tot een oplossing te komen, speelt een belangrijke rol. Liegen over het incident of er (te) luchtig over doen, is niet handig. Praat er met uw werkgever over hoe u voorkomt dat een dergelijk incident nogmaals plaatsvindt en maak hier afspraken over.

Alcohol- en/of drugstest

 

Mogelijk verlangt de werkgever dat een alcohol- en/of drugstest afgenomen wordt.

 

Het afnemen van een alcohol- en/of drugstest is op grond van de privacywetgeving alleen toegestaan als daar een wettelijke grondslag voor is. Buiten de bestaande wettelijke regelingen voor deelnemers aan het wegverkeer, treinmachinisten, boordpersoneel van vliegtuigen, schippers en loodsen, is het een werkgever dan ook niet toegestaan werknemers te onderwerpen aan een alcohol- en/of drugstest.

 

Dit neemt niet weg dat de bedrijfsarts onder voorwaarden, waaronder een geldend een alcohol- en drugsprotocol, bevoegd en bereid kan zijn een alcohol- en/of drugstest af te nemen. Zie het standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde.

Bedrijfsarts

 

Bestaat het vermoeden dat u verslaafd bent, dan wordt de bedrijfsarts ingeschakeld om dit te beoordelen. Een verslaving wordt namelijk aangemerkt als ziekte. De bedrijfsarts beoordeelt de mate van eventuele arbeidsongeschiktheid en welke op herstel gerichte re-integratiemaatregelen door zowel u als uw werkgever moeten worden genomen.

 

Bij de specifieke behandeling van de verslaving, is de bedrijfsarts de verbindende schakel tussen uw werkgever en de betrokken instantie.

Meer informatie of advies? Onze advocaten staan voor u klaar.

Stuur een e-mail naar

info@alcoholdrugsenrecht.nl

Stuur een Whatsapp-bericht

06 – 81 24 11 07

Vul ons contactformulier in en wij nemen contact met u op.

Maak een afspraak voor een gratis gesprek.

Klik hier voor onze diensten